Asbest / mesothelioom | Categorieën Geneeskunde, May 2019

Mesothelioom: oorzaken, symptomen en vooruitzichten, May 2019

Mesothelioom: oorzaken, symptomen en vooruitzichten

Actieve agent uit de Caribische zeekomkommer zou de behandeling van maligne pleuraal mesothelioom kunnen verbeteren, May 2019

Actieve agent uit de Caribische zeekomkommer zou de behandeling van maligne pleuraal mesothelioom kunnen verbeteren

Oriëntatie op asbestose is goed nieuws voor patiënten in het VK, May 2019

Oriëntatie op asbestose is goed nieuws voor patiënten in het VK

Zeldzame genetische oorzaak van peritoneale mesothelioom verwijst naar gerichte therapie, May 2019

Zeldzame genetische oorzaak van peritoneale mesothelioom verwijst naar gerichte therapie

Mesothelioom toont veelbelovende respons op bestaande immunotherapie, May 2019

Mesothelioom toont veelbelovende respons op bestaande immunotherapie

Mesothelioom-chirurgie verbetert de kwaliteit van leven, studievondsten, May 2019

Mesothelioom-chirurgie verbetert de kwaliteit van leven, studievondsten

Immuuntherapie met levende bacterie verbetert het responspercentage bij maligne pleuraal mesothelioom, May 2019

Immuuntherapie met levende bacterie verbetert het responspercentage bij maligne pleuraal mesothelioom

De test die kanker eerder onthult, May 2019

De test die kanker eerder onthult

Artsen moeten waakzaam blijven: blootstelling aan asbest, Australië, May 2019

Artsen moeten waakzaam blijven: blootstelling aan asbest, Australië

Mesothelioom-gengericht geneesmiddel ziet er hoopvol uit, May 2019

Mesothelioom-gengericht geneesmiddel ziet er hoopvol uit

Genstudie onthult 'spectrum van mutaties' in mesothelioom, May 2019

Genstudie onthult 'spectrum van mutaties' in mesothelioom

Mutatie van het BAP1-gen werd in de loop van eeuwen overgedragen, May 2019

Mutatie van het BAP1-gen werd in de loop van eeuwen overgedragen

Studie suggereert verbeteringen in hoe mesothelioom wordt geënsceneerd, May 2019

Studie suggereert verbeteringen in hoe mesothelioom wordt geënsceneerd

Kankerverwekkende asbest in kinderpotloden, May 2019

Kankerverwekkende asbest in kinderpotloden

Statistisch model kan patiënten identificeren die baat kunnen hebben bij een operatie voor mesothelioom, May 2019

Statistisch model kan patiënten identificeren die baat kunnen hebben bij een operatie voor mesothelioom

Statistisch model kan patiënten identificeren die het meeste kans hebben te profiteren van een operatie voor mesothelioom, May 2019

Statistisch model kan patiënten identificeren die het meeste kans hebben te profiteren van een operatie voor mesothelioom

Trabectedine vertoont activiteit in ATREUS-onderzoek bij patiënten met sarcomatoïde maligne mesothelioom, May 2019

Trabectedine vertoont activiteit in ATREUS-onderzoek bij patiënten met sarcomatoïde maligne mesothelioom

Aspirine kan de groei van asbest-gerelateerde kanker vertragen, May 2019

Aspirine kan de groei van asbest-gerelateerde kanker vertragen

Canada zou het gebruik van asbest in Canada en wereldwijd moeten verbieden, May 2019

Canada zou het gebruik van asbest in Canada en wereldwijd moeten verbieden

Penn Medicine: Immunotherapy drug pembrolizumab toont veelbelovend voor mesothelioom patiënten, May 2019

Penn Medicine: Immunotherapy drug pembrolizumab toont veelbelovend voor mesothelioom patiënten